Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVilG6dmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Colgate Palmolive Vietnam

www. colgate.com.vn

Work in HR? Promote Your Company Profie

  • hZWZmJVilG6dmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ymmxub6GysQ..
2014

Company Menu

Why Colgate Palmolive Vietnam?

"Trong hơn 200 năm qua, nhân viên Colgate và những giá trị của Colgate chính là cốt lõi cho thành công cuẩ chúng tôi. Chúng tôi vô cùng tự hào về những Chiến lược mạnh mẽ và những trọng điểm sắc bén đã mang lại thành công hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn Toàn thể Nhân viên Clogate, Quý khách hàng và các đối tác kinh doanh về những đóng góp trong việc giúp chúng tôi trở thành một công ty lớn mạnh trên toàn cầu như ngày hôm nay." -Ian Cook, Chủ tịch...see more 

Inside review about Colgate Palmolive Vietnam

4.0
2 reviews
50%
employees recommend this company to friends
hZWZmJVilG6dmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...